Obecný úrad Opátka hľadá zamestnanca do obecných potravín. V prípade záujmu je možné obchod zobrať aj do prenájmu. Bližšie informácie záujemcom poskytneme na Obecnom úrade v Opátke, prípadne telefonický. Tel.: 0908 324 126 mail: obecopatka@gmail.com  ...