Obecný úrad:
055/696 11 00
obecopatka@gmail.com

Starosta obce: 
Štefan Klein
0908 585 481
obecopatka@gmail.com

Administratívna pracovníčka:
Bc. Miroslava Venenyová
0907 412 551
obecopatka@gmail.com