Kostol sv. Floriána v Opátke patrí pod Farský úrad v Košickej Belej.
 
Všemohúci Bože, pripravil si duchovné bohatstvo všetkým, čo ťa milujú;
naplň naše srdcia svojou vrúcnou láskou, aby sme ťa vždy a nadovšetko milovali a dosiahli od teba prisľúbené dedičstvo, ktoré prevyšuje všetky naše túžby.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Modlitba dňa 20.nedele cez rok


Pierko k pierku bude perina, euro k euru, opravíme Boží dom – kostol sv. Floriána v Opátke !

Milí Opátčania, milé Opátčanky a všetci ľudia dobrej vôle, čo prichádzate na stránku tejto obce a čítate tieto slová...
Všetkých vás pozdravujeme a veľmi pekne prosíme o pomoc pri realizácii generálnej opravy filiálneho kostola sv. Floriána v Opátke.
V tejto obci dnes žije iba niečo cez 100 obyvateľov, ale v mene Božom a s jeho pomocou sa púšťame do generálnej opravy značne poškodeného kostola. Táto oprava zahŕňa v sebe nasledujúce skutočnosti:
 
  1. Výmena deravej strechy, ktorá je už dlhšie v havarijnom stave ! ! !
  2. Vyriešenie s tým spojeného zavlhnutia stien kostola, celkové odvlhčenie kostola a sakrestie . . .
  3. Opravenie a statické zabezpečenie trhlín vo vonkajšej i vnútorej fasáde kostola...
  4. Celkové vymaľovanie vonkajšej fasády aj interiéru kostola . . .
  5. Pozornosť a náš interes si zaslúži aj značne poškodený mobiliár kostola, ktorý je hmotným aj duchovným dedičstvom po našich predkoch a tiež sa na ňom značne prejavil zub času. . .
Svoj finančný milodar môžete dať obálkovým systémom raz v mesiaci v kostole (všetci trvalo žijúci obyvatelia Opátky aj chatári a chalupári) alebo pohodlnejšie cez vklad na účet kostola, ktorý je:                                       
SK 23  0900  0000  0051  9419  4001
 
Za všetkých známych aj neznámych dobrodincov je minimálne raz v mesiaci slúžená sv. omša na poďakovanie !!! 
Pán Boh Vám odmeň, požehnaj a mnohonásobne vynahraď. Ďakujeme !!!
S úctou vďační veriaci z Opátky a duchovný otec Ľ. Vaňo
Farský Úrad
Rímskokatolícka farnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa Košická Belá
Košická Belá 40
044 65 Košická Belá
Telefón: 055/696 11 24
Email: kosicka.bela@abuke.sk
Farár: Mgr. Ľubomír Vaňo
 
 
 

Otvoriť celú galériu