Obecný úrad Opátka hľadá zamestnanca do obecných potravín.
V prípade záujmu je možné obchod zobrať aj do prenájmu.

Bližšie informácie záujemcom poskytneme na Obecnom úrade v Opátke, prípadne telefonický.
Tel.: 0908 324 126
mail: obecopatka@gmail.com
 
Pondelok Voľný deň  
Utorok 08:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Streda 14:00 - 18:00  
Štvrtok 08:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Piatok 14:00 - 18:00  
Sobota 08:00 - 12:00