Obecné zastupiteľstvo schválilo počet poslancov  úväzok starostu na nasledujúce volebné obdobie. Viac v prílohe. 


http://opatka.sk/download/files/Uznesenie%20%C4%8D_10.pdf