Dobrý deň,
Mesto Košice plánuje celkovú uzávierku štátnej cesty II/547 v km 4,000 – 16,331, v úseku od Baránka po hranicu Košice - okolie, od 07.11.2016 do 16.12.2016, od pondelka do soboty (vrátane soboty) v čase 08:15 – 15:00, z dôvodu výrubu drevín okolo štátnej cesty II/547 a okolo komunikácií na stredisko Jahodná. Stromy a kroviny zasahujú do vozovky, čím tvoria pevnú prekážku pri ceste II/547 a tým je ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na tejto komunikácií, sťažujú údržbu cestného telesa a sťažujú obhospodarovanie susedných pozemkov. Cesta bude otvorená do 08:00, aby sa ľudia mohli dostať do práce, o 08:15 bude úplne zatvorená a otvorená bude od 15:00, aby sa ľudia mohli dostať domov. V prvom týždni bude realizovaný výrub v úseku od úseku od Baránka po Alpinku. Po dokončení v tomto úseku, bude pokračovanie výrubu drevín od Alpinky po hranicu okresu Košice – okolie.
Ďakujem.

Magistrát mesta Košice
Tr.SNP 48/A
040 11  Košice