Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 10.02.2017 o 14.00 hod