Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 16.8.2016 o 18.00 hod.