Kandidáti alebo politické strany môžu podať kandidátnu listinu do volieb do orgánov samosprávnych krajov a do komunálnych volieb najneskôr 60 dní pred dňom volieb, čiže do 30. augusta 2022

V obci Opátka je k dnešnému dňu 103 obyvateľov s trvalým pobytom. 


Kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie.

Starosta obce Ing. Martin Müller určil za zapisovateľa miestnej volebnej komisie Ing. Andreu Kovaľovú.

Kontakt na zapisovateľku
email: kovalova.andrea@gmail.com
telefón: 0907 924 823

Kontakt na obec: 
Email: obecopatka@gmail.com
telefón: 0911 503 502