Rokovanie OZ

Rastislav Furik
zastupujúci starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 22.10.2018
 
 
 
 
Pozvánka
 
 
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.  
z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 30.10.2018
o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu
 
 
 
 
 
      
 
 
Žiadam o dochvíľnu účasť všetkých pozvaných!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Rastislav Furik
                                                                                               zastupujúci starosta.