Pravidelné preskúšanie sirén

Vážení občania,

v súlade s usmernením č. SKR-OOR2-2022/000635-032 "Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2023" zo dňa 16.11.2022 a v súlade s prílohou č. 1 "Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v 2023" Vám oznamujeme, že

v piatok  10.03.2023 o 12:00

sa zrealizuje akustické preskúšanie elektromotorických sirén dvojminútovým stálym tónom.

Ďalšie dátumy pravidelného preskúšania (budú zverejnené aj na úradnej tabuli obce):
14.04.. 12.05., 09.06., 14.07., 11.08., 08.09., 13.10., 10.11., 08.12..


S pozdravom Štefan Klein, starosta obce