Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Vážení občania,

vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarnýh dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie upozorňuje  na dôsledné zabezpečenie ochrany lesov (ako aj trávnatých porastov, verejných priestranstiev a prírodného prostredia) pred požiarmi. 


Zo strany obce a DHZ budú vykonávané kontroly dodržiavania pravidiel a legislatívy vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskoršich predpisov.

Príloha č. 1 
Opatrenia, s ktorými je potrebné oboznámiť občanov 

Príloha č. 2
Opatrenia, s ktorými je potrebné oboznámiť vlastníkov lesovS pozdravom

Štefan Klein
starosta obce


http://www.opatka.sk/uradna-tabula/clanok/opatrenia-a-zakladne-poziadavky-na-zabezpecenie-ochrany-lesov-pred-poziarmi-254