Obvodný veterinár MVDr. Skalický oznamuje občanom, že v sobotu 08.05.2021 bude očkovať psov proti besnote.
Očkovanie sa uskutoční v čase od 09:30 - 10:00 h.