http://opatka.sk/download/files/Vypoved%20hrobove%20miesta.pdf
                                    
                               VÝPOVEĎ NA HROBOVÉ MIESTA

         Na nižšie uvedené hrobové miesta, nie sú uzavreté nájomné zmluvy.
        Dňom 1. novembra 2019 začína plynúť 3-ročná výpovedná lehota.
 
     NEZAPLATENÉ HROBOVÉ MIESTA NA CINTORÍNE 1. Stav k 30.09.2019
 
Cintorín č. Sekcia
P/L
Rad Číslo HM Typ hrobu Zosnulí
1 L 2 3 Jednohrob Anton Kalafus a Alžbeta
1 L 3 5 Jednohrob Kalafusz Robert
1 L 3 6 Jednohrob Kalafusz Tereza
1 L 4 5 Jednohrob Mária Jablonovská
1 L 4 6 Jednohrob Michal Závacký
1 L 8 2 Jednohrob Anna Kalafusová
1 L 8 3 Jednohrob Štefan Kalafus
1 L 16 7 Jednohrob Vincent Kalafus a Helena
Dušan Mikulec a Mária
1 P 2 2 Jednohrob Gašpar Kalafus
1 P 4 1 Jednohrob František Daniel
1 P 5 2 Jednohrob Rudolf Kalafus
1 P 9 3 - 4 Dvojhrob Ján Žaludko a Irena, Mária
 
 
 

 
       NEZAPLATENÉ HROBOVÉ MIESTA NA CINTORÍNE 2. Stav k 30.09.2019
 
Cintorín č. Sekcia
P/L
Rad Číslo HM Typ hrobu Zosnulí
2 L 2 6 Jednohrob Rozália Jablonovská
2 L 3 4 Jednohrob Terézia Šimková
2 L 3 5 Jednohrob Jozef Šimko
2 L 3 6 Jednohrob Michal Seman
2 L 4 7 - 8 Dvojhrob Albín Gajdoš a Anna
2 L 4 8 Jednohrob František Gajdoš
2 P 9 6 Jednohrob Jozef Jablonovský
2 P 9 7 Jednohrob Terézia Jablonovská