Štatistický úrad SR zverejnil tlačovú správu o stave realizácie ESDB po štyroch mesiacoch aktívnej práce obcí a miest Košického kraja.

http://www.opatka.sk/download/files/%2BTS_Ko%C5%A1ick%C3%BD%20kraj.docx