Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 11.01.2017 o 18.00 hod