Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 14.12.2016 o 18.00 hod