Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 03.12.2016 o 18.00 hod