Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15.11.2016 o 18.00 hod