Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 03.10.2016 o 18.00 hod.