Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 11.09.2016 o 18.00 hod