Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 25.8.2016 o 18.00 hod