V prílohe sa nachádza oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026. 


http://opatka.sk/download/files/program%20odpadoveho%20hospodarstva.pdf