Petícia
Proti úplnej uzávierke mosta od 13.12.2016 a za zabezpečenie adekvátnej náhradnej komunikácie
 
 
            Vážený pán predseda Košického samosprávneho kraja,
            my, občania obce Opátka sa na Vás - predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) a riaditeľa úradu KSK obraciame s týmto naliehavým listom.
            Občanom obce Opátka, rovnako ako aj dotknutým okolitým obciam nastal veľký problém. Pre údajný “havarijný stav“ ste nám dňa 07.12.2016 uzatvorili strategický most ponad vodnú nádrž Ružín, na mieste zatopenej obce Košické Hámre. Odrezali ste nás doslova zo dňa na deň  „od sveta“  - od základnej a materskej školy, od pošty a farnosti v Košickej Belej,  od mesta Košice, od stredných škôl v Košiciach, od všetkých našich lekárov, od zamestnania, od úradov, od príbuzných a priateľov, od kultúry. Odrezali ste bezproblémový prístup desiatkam chatárov a chalupárov k svojim oddychovým miestam.
            Necitlivé gesto, necitlivý čin!
            Sme tiež ľudia cítiaci, pracujúci, starajúci sa o svoje rodiny, deti, o svojich chorľavých starších rodinných príslušníkov. Ľudia žijúci s patričnou úctou voči štátu, jeho vedeniu, a aj voči vedeniu KSK v Košiciach. Preto sa nám nepozdáva spôsob, akým ste nás necitlivo odrezali od normálneho života.
           
             Rázne rozhodnutie statikov most pre havarijný stav ihneď  uzavrieť je jedna vec a život ľudí „za mostom“ v Opátke po tomto rozhodnutí druhá. Ťažké srdce máme na všetkých zodpovedných, ktorí problém mosta neriešili skôr, naopak, ako keby ho tajili,   aby nás napokon  nemilo prekvapili, ba šokovali úplne nepripravených.
 
          Sme presvedčení, že existuje aj iná alternatíva riešenia v rámci ktorej sme sa mohli v Opátke vopred pripraviť, pochopiteľne v súčinnosti s vedením KSK a ostatnými zainteresovanými.
         
           Zo spoločného stretnutia vedenia obce Opátka a občanov obce dňa 09.12.2016, kde sme sa od zastupujúcej starostky obce Ing. Michaely Elischerovej dozvedeli čiastočne upokojujúcu informáciu, že vedenie KSK má záujem s nami riešiť veľmi vážny problém. Z toho vyplynuli tieto naliehavé požiadavky:
 
  • Umožniť našim občanom ešte istý čas prechádzať pešo cez most. Sme presvedčení, že v čase Vianočných a Novoročných sviatkov sa práce na moste realizovať nebudú, a tak žiadame o zrušenie plánovanej uzávery mosta. Zároveň navrhujeme aj naďalej ponechať súčasný režim cestnej dopravy, t. j. prejazd vozidiel do 3,5t a svetelnou signalizáciou obmedziť prejazd jedného až dvoch vozidiel v jednom časovom limite.
     
  • Získaný čas do úplnej uzávery navrhujeme využiť na výstavbu náhradnej komunikácie, resp. pontónového mosta, kompy.
  • Do času kým nebude možný peší prechod cez most  žiadame pridelenie 9 – miestneho terénneho vozidla, za účelom prepravy osôb lesnou cestou do Košickej Belej - k zastávke  autobusu,  do základnej  a materskej školy a zamestnania.
 
Trasa
Opátka – Margecany – Prešov – Košice a spať = 170,40 km/ deň
 
                             170,40 km x 20 prac. dní   =    3.408 km
                               3.408 km x 12 mesiacov  =  40.896 km
 
trasa Opátka – Košice pre nášho občana ročne predstavuje 40.896 km.
Tieto čísla hovoria iba o jednom kalendárnom roku.
Denná obchádzka okrem ekonomicky negatívnych čísiel, je veľmi časovo náročná, napr. Prešov trpí zápchami už aj bez tlaku automobilov obchádzajúcich uzáveru. Denne tak cestovaním stratíme najmenej štyri hodiny, čo môžeme prirovnať ceste rýchlikom IC z Košíc do Bratislavy. Občania Opátky by tak  boli nútení zobrať si pôžičku, aby pokryli zvýšené výdavky rodinného rozpočtu.
 
 
Občania obce Opátka, dňa 10.12.2016
 
 
Príloha:
Petičné hárky