Pripomíname občanom, ktorí nadobudli nehnuteľnosť (pozemky, stavby) v roku 2021  v katastrálnom  území Opátka, aby podali daňové priznanie z nehnuteľností do 31.01.2021 na obecný úrad v Opátke.