Oznamujeme cestujúcim, že v súvislosti s návštevou svätého otca Františka v Košiciach bude z dôvodu uzávierok ciest v okolí štadióna Lokomotívy prímestská doprava zo smerov Spišská Nová Ves, Gelnica a Opátka vedená po obchádzkovej trase cez Urbánkovu ulicu (od križovatky s ulicou Za štadiónom po križovatku s Watsonovou ulicou). Zastávka Havlíčkova nebude počas uzávierky ciest obsluhovaná. Autobusy budú zastavovať na zastávke MHD Okresný úrad na Hlinkovej ulici (v smere na autobusovú stanicu) a na Watsonovej ulici v smere von z mesta. Prímestská doprava zo smeru Kostoľany nad Hornádom a Sokoľ bude z dôvodu uzávierky Kostolianskej cesty (od križovatky s Komenského ulicou po križovatku s Vodárenskou ulicou) vedená po obchádzkovej trase cez sídlisko Mier (cez Národnú triedu). Zastávka Havlíčkova nebude počas uzávierky ciest obsluhovaná. Autobusy budú zastavovať na zastávke MHD Mier (na Národnej triede pred OC Mier). Uzávierka ciest bude trvať od pondelka 13. septembra 2021 od 6.00 hod. do ranných hodín v stredu 15. septembra 2021. Počas uzávierok ciest môže dochádzať k meškaniu niektorých spojov prímestskej dopravy. V utorok 14. septembra 2021 bude premávať prímestská autobusová doprava v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji v režime školských prázdnin. Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.