Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarnýh dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie upozorňuje  na dôsledné zabezpečenie ochrany lesov (ako aj trávnatých porastov, verejných priestranstiev a prírodného prostredia) pred požiarmi. 

Zo strany obce a DHZ budú vykonávané kontroly dodržiavania pravidiel a legislatívy vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskoršich predpisov.

Príloha č. 1 
Opatrenia, s ktorými je potrebné oboznámiť občanov 

Príloha č. 2
Opatrenia, s ktorými je potrebné oboznámiť vlastníkov lesovS pozdravom

Štefan Klein
starosta obce