Most cez vodnú nádrž Ružín na ceste II/547 medzi Košickou Belou a Veľkým Folkmárom bude v obmedzenom režime pre osobné motorové vozidlá do 3,5 tony otvorený do piatka 23. decembra 2016. Úplná uzávera mosta sa začne v sobotu 24. decembra 2016 od 7. hodiny. Do doby začatia rekonštrukčných prác bude cez most možný prechod pre peších na vlastnú zodpovednosť.

Obchádzková trasa pre nákladné vozidlá vedie cez Margecany – Klenov - Miklušovce – Sedlice – Suchú Dolinu – Ľubovec – Radatice – Bzenov – Prešov – smer Košice.

Obchádzková trasa pre osobnú dopravu do 3,5 tony vedie cez Margecany – Klenov – Miklušovce - Sedlice – Suchú Dolinu – Ľubovec - Ruské Pekľany – Obišovce – smer Košice.

Vodiči prichádzajúci od Spišskej Novej Vsi môžu využiť aj cestu Krompachy – Kluknava – Široké – diaľnica D1 – Prešov – Košice alebo trasu Spišské Vlachy – Spišské Podhradie – diaľnica D1 – Prešov – Košice. Obyvatelia Hnileckej doliny majú možnosť využiť aj smer Jaklovce – Gelnica – Prakovce – Mníšek n/Hnilcom – Smolník – Štós – Medzev – Jasov – Košice.

Správa ciest KSK už 16. decembra dokončila opravu krytu vozovky na obchádzkovej trase pre osobné vozidlá medzi obcou Obišovce a okresnou hranicou Košice okolie – Prešov, ktorá pokračuje cez Ruské Pekľany, Sedlice a Klenov do Margecian. Cestári opravili kryt vozovky v dĺžke 2,9 km. Tento úsek bude počas úplnej uzávery mosta súčasťou obchádzkovej trasy pre osobné motorové vozidlá.

Stále pokračujú práce na úprave štvorkilometrovej lesnej účelovej komunikácií medzi obcami Opátka a Košická Belá, časť Zlatník. Úprava lesnej cesty má zmierniť dôsledky havarijného stavu pre obyvateľov obec Opátka, ktorí budú mať po uzavretí mosta najvážnejšie problémy s dopravou. Správa ciest KSK zabezpečila navážanie kameniva na určené skládky a úpravu podkladu lesnej účelovej cesty. Prebiehajú práce na navážaní a hutnení kameniva. V utorok 20. decembra mali cestári hotovú polovicu štvorkilometrového úseku, v prácach pokračujú.

Správa ciest KSK požiadala dopravné inšpektoráty Policajného zboru Košice a Prešov o častejšie kontroly na obchádzkových trasách, pretože neustále zaznamenáva porušovanie obmedzení predovšetkým na obchádzkovej trase určenej len pre osobné vozidlá do 3,5 tony. Vodiči ťažkých nákladných vozidiel nerešpektovaním obmedzení vážne ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky.

Predĺženie čiastočnej uzávierky cesty a mosta Ružín do 23. decembra 2016, so sprísnenými podmienkami stanovenými statikom, vydal Okresný úrad Košice okolie 12. decembra. Keďže podmienkou statika bolo zabezpečenie prejazdu len jedného osobného vozidla po moste, Správa ciest KSK zabezpečila 24-hodinovú nepretržitú službu na oboch stranách mosta.