V dňoch 1. a 2. augusta sa práce na úprave podložia a rozširovaní oblúkov robia za úplnej uzávierky úsekov v čase od 6.00 do 18.00 hodiny.
Od 2. augusta 2017 sa zároveň začne aj s položením asfaltového krytu na úsekoch s upraveným podložím.
Ukončenie týchto prác je plánované do 9. augusta 21017.
Z uvedených dôvodov bude účelová komunikácia úplne uzatvorená  v dňoch 3. a 4. augusta (štvrtok a piatok)  a v dňoch 7. až 9. augusta (pondelok, utorok a streda)  v čase od 6:00 do 16:00 hod.