Preventívne opatrenia na ochranu seniorov

http://www.opatka.sk/download/files/Pr%C3%ADpis%20na%20Obecn%C3%A9%20%C3%BArady%20KS.doc http://www.opatka.sk/download/files/pr%C3%ADloha%20%C4%8D_%201.pdf http://www.opatka.sk/download/files/pr%C3%ADloha%20%C4%8D_%202.pdf...

Informácia o aplikácii

V súvislosti s koronavírusom COVID-19 Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia na základe požiadavky Košického samosprávneho kraja informuje občanov o možnosti využitia aplikácií pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse, jeho príznakoch,...

Opatrenia pre verejnosť počas Veľkonočných sviatkov.

V súvislosti s pandémiou onemocnenia COVID-19 boli vládou SR na odporúčanie Ústredného krízového štábu SR a konzília odborníkov pre pandémie prijaté ďalšie opatrenia. Ide najmä o rozšírenie núdzového stavu, ktoré bude mať za následok obmedzenie pohybu...

Aktuálne opatrenia ÚKŠ a vlády SR

http://www.opatka.sk/download/files/Kam%20patria%20pouzite%20ruska_A4.pdf http://www.opatka.sk/download/files/OPATRENIA%20%C3%9Astredn%C3%A9ho%20K%C5%A0%20a%20vl%C3%A1dy%20SR%20k%2024_3_%C2%B420.pdf...

COVID-19: informácie pre verejnosť

V súvislosti s bojom proti pandémii spôsobenej novým koronavírusom sú pre verejnosť zverejnené nové právne akty na úvodnej webstránke Okresného úradu Košice-okolie v Dôležitých oznamoch (vpravo). http://www.minv.sk/?okresny-urad-kosice-okolie...