Účelová cesta pri Ružíne čiastočne obmedzená

Účelová lesná komunikácia bude v utorok 31.októbra 2017 v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. čiastočne uzavrená. Dopravnú situáciu budú regulovať a usmerňovať pracovníci Správy ciest KSK za pomoci Okresného dopravného inšpektorátu Policajného zboru. Prosíme vodičov...

Mimoriadne rokovanie OZ

Rastislav Furik zastupujúci starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 08.10.2017         Pozvánka     V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.   z v...

Mimoriadne rokovanie OZ

Rastislav Furik zastupujúci starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 15.08.2017         Pozvánka     V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.   z v...

Lesná účelová cesta - opäť prejazdná

Dnes 08.08.2017 za úplnej uzávery účelovej cesty Zlatník sa dokončujú práce na rozširovaní a asfaltovaní úsekov v čase od 06:00 do 16:00 hodiny. Od 09.08.2017 bude lesná účelová cesta Zlatník opäť prejazdná! Na ceste budú však naďalej prebiehať dokončovacie práce...

Lesná účelová cesta - naďalej uzatvorená!

V dňoch 1. a 2. augusta sa práce na úprave podložia a rozširovaní oblúkov robia za úplnej uzávierky úsekov v čase od 6.00 do 18.00 hodiny. Od 2. augusta 2017 sa zároveň začne aj s položením asfaltového krytu na úsekoch...

Lesná účelová cesta Opátka – Zlatník uzavretá.

V utorok a v stredu 1. a 2. augusta 2017 bude účelová cesta Zlatník – Opátka úplne uzavretá v čase od 6.00 hod do 18.00 hodiny. Dôvodom je realizácia prác na spevnení a rozšírení povrchu cesty. Správa ciest KSK na uvedenom úseku cesty už od piatku a počas...

Mimoriadne rokovanie OZ

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka                                   V Opátke dňa 29.07.2017        ...

Mimoriadne rokovanie OZ

Michaela Elischerová zástupca starostu obce Opátka                                   V Opátke dňa 13.07.2017  ...

Potraviny Opátka

Obecný úrad Opátka hľadá zamestnanca do obecných potravín. V prípade záujmu je možné obchod zobrať aj do prenájmu. Bližšie informácie záujemcom poskytneme na Obecnom úrade v Opátke. Tel.: 0907 161 865....