Rokovanie OZ

Ing. Martin Müller starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 12.10.2021         Pozvánka  ...

Rokovanie OZ

Ing. Martin Müller starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 12.08.2021         Pozvánka  ...

Rokovanie OZ

Ing. Martin Müller starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 07.06.2021         Pozvánka  ...

Rokovanie OZ

Ing. Martin Müller starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 03.05.2021         Pozvánka  ...

Rokovanie OZ

Ing. Martin Müller starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 22.02.2021         Pozvánka  ...

Rokovanie OZ

Ing. Martin Müller starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 30.11.2020         Pozvánka  ...

Rokovanie OZ

Ing. Martin Müller starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 22.10.2020         Pozvánka  ...

Rokovanie OZ

Ing. Martin Müller starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 09.08.2020         Pozvánka     V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.   z v o l á v...

Rokovanie OZ

Ing. Martin Müller starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 16.06.2020         Pozvánka     V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.   z v o l á v...

Rokovanie OZ

Ing. Martin Müller starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 14.04.2020         Pozvánka     V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.   z v o l á v...