Mimoriadne rokovanie OZ

Ján Popier starosta obce Opátka                                   V Opátke dňa 10.09.2016        ...

Mimoriadne rokovanie OZ

Ján Popier starosta obce Opátka                                   V Opátke dňa 24.8.2016        ...

Rokovanie OZ

Ján Popier starosta obce...