Preskúšanie sirén

Vážení občania, v súlade s usmernením č. SKR-OOR2-2022/000635-032 "Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2023" zo dňa 16.11.2022 a v súlade s prílohou č. 1 "Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania...

Rokovanie OZ

Štefan Klein starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 05.02.2023         Pozvánka  ...

OZNAM - úradné hodiny

Vážení občania,  oznamujeme vám, že v najbližšom týždni 30.01. - 03.02.2023, budú zmenené úradné hodiny z dôvodu školenia a pracovného stretnutia na: utorok 31.01. : 12.00 - 15.30  streda 01.02. : 09.00 - 13.00 V ďalších týždňoch ostávajú úradné hodiny ako...

Skúška sirén

Vážení občania,  oznamujeme vám, že v piatok 09.12.2022 o 12:00 bude vykonané akustické preskúšanie sirén hlasitou skúškou . S pozdravom Štefan Klein starosta obce...

Rokovanie OZ

Štefan Klein starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 04.12.2022         Pozvánka  ...

Rokovanie OZ

Ing. Martin Müller starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 09.11.2022         Pozvánka  ...

Informácia o uzávierkach ciest počas 48. Garrett Rally Košice

Informácia o uzávierkach ciest počas 48. Garrett Rally Košice sobota 22.10.2022 1) Uzávierka obecnej cesty v úseku Ruskov – Slančík v čase: 13:20 - 19:00 nedeľa 23.10.2022 1) Uzávierka cesty č. II/547 v úseku Košice Čermeľ od Baránka – Alpínka -Jahodná po...

Rokovanie OZ

Ing. Martin Müller starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 03.10.2022         Pozvánka  ...

Rokovanie OZ

Ing. Martin Müller starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 01.08.2022         Pozvánka  ...