Verejné stretnutie Občanov

Z dôvodu uzavretia pešieho prechodu cez most Ružín sa dňa 23.06.2017 o 18:00 hod. koná verejné stretnutie občanov v sále obecného úradu Opátka.