Rokovanie OZ

Štefan Klein
starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 05.02.2023
 
 
 
 
Pozvánka
 
 
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 08.02.2023 (streda)
o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Štefan Klein
                                                                                     starosta obce