Rokovanie OZ

Štefan Klein
starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 04.12.2022
 
 
 
 
Pozvánka
 
 
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 07.12.2022
o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Štefan Klein
                                                                                     starosta obce