Rokovanie OZ

Ing. Martin Müller
starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 03.12.2021
 
 
 
 
Pozvánka
 
 
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2021
o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Ing. Martin Müller
                                                                                     starosta