Rokovanie OZ

Ján Popier
starosta obce Opátka                                                                V Opátke dňa 12.8.2016
 
 
 
 
Pozvánka
 
 
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.    z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa
 
 
 
 
 
16.8.2016 o 18.00 hod.
 
   v zasadačke obecného úradu
 
 
 
 
 
        
 
 
 
Žiadam o dochvíľnu účasť všetkých pozvaných!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      Ján Popier
                                                                                                                                                   starosta obce