Rokovanie obecného zastupiteľstva Pozvánka

Štefan Klein
starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 28.06.2023
 
 
 
 
Pozvánka
 
 
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení

z v o l á v a m  

zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29.06.2023 (štvrtok)

o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Štefan Klein
                                                                                     starosta obce