Prerušenie distribúcie elektriny 18.4..2018

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území obce:
OPÁTKA  - časť obce v úseku: č.d. 16, od č.d. 23 po č.d. 29, č.d. 31, 44, 127/1, chaty od č. 48 po č. 52, č. 57, 62, 69, 71

                                       v termíne: 18. apríl 2018 od 07:50 h  do 16:00 h