Potraviny Opátka

Obecný úrad Opátka hľadá zamestnanca do obecných potravín.
V prípade záujmu je možné obchod zobrať aj do prenájmu.

Bližšie informácie záujemcom poskytneme na Obecnom úrade v Opátke.
Tel.: 0907 161 865.
mail: obecopatka@gmail.com