Most cez Ružín bude na jednu hodinu úplne uzavretý!

V utorok 20. marca 2018 od 9:00 do 10:00 hod prebehne nulté meranie, ktoré si vyžiada úplné obmedzenie cestnej premávky na moste Ružín.
Na moste bude úplná uzávierka, vodiči musia počítať s hodinovým zdržaním.
Lesná účelová komunikácia bola po ukončení mimoriadnej situácie uzavretá pre verejnosť.
Nie je udržiavaná a nie je možné ju využiť ako obchádzkovú trasu. Prosíme vodičov o pochopenie a zhovievavosť.

Na moste cez vodnú nádrž Ružín sa bude monitorovať nosná konštrukcia.
Ide o súčasť dlhodobého merania a monitorovania mostného objektu počas prevádzky, ktoré súvisí s projektom rekonštrukcie mosta.
V rámci dlhodobého monitorovania mostného objektu  II/547 – 020 Ružín už v dňoch 13. až 15. marca osadzovali na mostnej konštrukcii 16 kusov strunových tenzometrov, vrátane pamäťového dataloggera, ktorý bude minimálne dvakrát ročne vyhodnocovať meranie napätí v nosnej konštrukcii mosta. Snímače sú súčasťou dodávky rekonštrukcie mosta, ktorej zhotoviteľom bola spoločnosť STRABAG s.r.o. Osadenie strunových tenzometrov prebiehalo bez obmedzenia cestnej dopravy.