Mimoriadne rokovanie OZ

Michaela Elischerová
zástupca starostu obce Opátka                                   V Opátke dňa 08.02.2017
 
 
 
 
Pozvánka
 
 
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.  
z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 10.02.2017
o 14.00 hod. v zasadačke obecného úradu
 
 
 
 
 
      
 
 
Žiadam o dochvíľnu účasť všetkých pozvaných!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Michaela Elischerová
                                                                                               zástupca starostu