Mimoriadne rokovanie OZ


Ján Popier
starosta obce Opátka                                   V Opátke dňa 24.8.2016
 
 
 
 
Pozvánka
 
 
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.   
z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 25.8.2016
o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu
 
 
 
 
 
       
 
 
Žiadam o dochvíľnu účasť všetkých pozvaných!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      Ján Popier
                                                                                                                                                   starosta obce