Mimoriadne rokovanie OZ

Ján Popier
starosta obce Opátka                                   V Opátke dňa 14.11.2016
 
 
 
 
Pozvánka
 
 
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.  
z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.11.2016
o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu
 
 
 
 
 
      
 
 
Žiadam o dochvíľnu účasť všetkých pozvaných!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Ján Popier
                                                                                                         starosta obce