Lesná účelová cesta Opátka – Zlatník uzavretá.

V utorok a v stredu 1. a 2. augusta 2017 bude účelová cesta Zlatník – Opátka úplne uzavretá v čase od 6.00 hod do 18.00 hodiny. Dôvodom je realizácia prác na spevnení a rozšírení povrchu cesty.
Správa ciest KSK na uvedenom úseku cesty už od piatku a počas pondelka rozširuje výhybne – navážajú a hutnia kameň, cesta sa bude počas uzavretia nasledujúcich dní asfaltovať.