Lesná účelová cesta - opäť prejazdná

Dnes 08.08.2017 za úplnej uzávery účelovej cesty Zlatník sa dokončujú práce na rozširovaní a asfaltovaní úsekov v čase od 06:00 do 16:00 hodiny.

Od 09.08.2017 bude lesná účelová cesta Zlatník opäť prejazdná!
Na ceste budú však naďalej prebiehať dokončovacie práce dosypovania a spevňovania krajníc, čím by sme chceli požiadať vodičov o porozumenie a ohľaduplnosť.

Ďakujeme.