7 výsledkov pre "odpad"

VEĽKOKAPACITNÝ KONTAJNER pristavený do 18.06.2023

Vážení občania,  oznamujeme Vám, že VEĽKOKAPACITNÝ KONTAJNER je pristavený v časti obce ,,Opačka,, (od kostola doľava a pri moste cez potok)...

Veľkokapacitný kontajner

Oznamujeme občanom, že od zajtra (17.5.2022) do jeho naplnenia bude v obci pristavený veľkokapacitný kontajner. Prosím nevhadzovať nebezpečný odpad, elektroodpad ani iný triedený...

Program odpadového hospodárstva Košického kraja

V prílohe sa nachádza oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky...

Miera vytriedenia odpadu v obci

Miera vytriedenia komunálneho dopadu v obci za rok 2021: 23,92%. ...

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2021

V prílohe nájdete harmonogram vývozu odpadu na rok 2021 pre obec Opátka:...

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti na rok 2016

http://www.opatka.sk/download/files/001%20(1).jpg...

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Opátka

http://www.opatka.sk/download/files/VZN%20o%20odpadoch.pdf...