4 výsledky pre "Cintorin"

Výpoveď na hrobové miesta

http://opatka.sk/download/files/Vypoved%20hrobove%20miesta.pdf                                  ...

Cintorínsky poriadok

http://opatka.sk/download/files/cintorinsky%20poriadok(1).pdf...

Cintorínsky poriadok

http://www.opatka.sk/download/files/cintorinsky%20poriadok.pdf...

Prvá zmienka o obci

Prvá zmienka o obci je datovaná v roku 1324, kde sa spomína ako Apokapotoka - čo je pôvodný starosloviensky názov odvodený od slova Opoka. Opoka znamená kameň, skala, skalná riečka....